Wir über uns

GÜSA e.V. wurde vor 20 Jahren auf Initiative der Hochschule Zittau/Görlitz als gemeinnütziger Verein zur Koordinierung grenzüberschreitender Kontakte im Bereich Sozialer Arbeit und Kultur gegründet. Hierzu gehört die Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs zwischen sozialen und kulturellen Einrichtungen in Polen, Tschechien und Deutschland. In der Vergangenheit bildeten die Kriegsereignisse und deren Aufarbeitung einen Schwerpunkt beim Abbau von Vorurteilen und den Aufbau von Brücken für ein gegenseitiges Verständnis in gesellschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht. Dazu gab es viele Begegnungen und von der Hochschule initiierte Aktivitäten in Form von Veranstaltungen wie Gesunde Schule und Qualifizierung, Deutsch-Polnische Bildung für Ältere, grenzüberschreitende deutsch-tschechische Seniorenbildung und die Etablierung eines Deutsch-Polnischen Erzählcafes.  Inzwischen richten wir unsere regelmäßigen und gegenseitigen Begegnungen auf aktuelle Ereignisse diesseits und jenseits der Neiße, und tragen unseren Teil dazu bei, das städtische Projekt Europastadt/Zgorzelec wirksam zu unterstützen, indem wir unsere Aktivitäten und Erfahrungen diesen Institutionen zur Verfügung stellen. Unser Vorstand setzt sich sowohl aus polnischen und wie auch aus deutschen Personen zusammen, und polnische wie auch deutsche Mitglieder engagieren sich in unserem Verein ehrenamtlich.

 

 

My o nas

 

GÜSA e.V zostało stworzone przed 20 laty z inicjatywy Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz jako Stowarzyszenie Społeczne w celu koordynacji transgranicznych kontaktów w zakresie prac społecznych oraz kulturowych.Tutaj odnosimy się z właściwym wspieraniem dla transgranicznej wymiany pomiędzy społecznymi oraz kulturowymi stowarzyszeniami w Polsce,

Czechach,a także w Niemczech. W przeszłości doświadczenia wojny oraz ich opracowanie ukształtowały

punkt ciężkości w odbudowie uprzedzeń oraz w budowie mostów w celu wspólnego zrozumienia pod względem społecznym, politycznym oraz kulturalnym. W związku z tym istnieje wiele spotkań oraz inicjowanych poprzez Szkołę Wyższą Görlitz/Zittau aktywności w formie takich organizacji jak między innymi : Zdrowa Szkoła i Kwalifikacja, Polsko-Niemieckie

Kształcenie dla Osób Starszych, Transgraniczne Niemiecko-Czeskie kształcenie Seniorów, oraz otwarcie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia ,,Opowiadamy przy kawie”. W międzyczasie kierujemy nasze regularne i obopólne spotkania

adekwatnie do aktualnych wydarzeń po obu stronach Nysy Łużyckiej, jednocześnie wnosząc tutaj aktywne wsparcie dla Miejskiego Projektu Europa Miasto Zgorzelec/Görlitz poprzez nasze aktywności i doświadczenia, które posiadamy również i do Państwa dyspozycji. Nasz zarząd składa się z osób zarówno obywatelstwa polskiego jak i niemieckiego, jednocześnie posiadamy zaangażowanych honorowo współpracowników polskich jak i niemieckich.

 

Nasze biuro znajduje się przy Gartenstrasse 21,  02826 w Görlitz.

Pod tym adresem jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 09.00 do 13.00.

Kontakt :

Tel:  0049 3581 72 49 778

Tel Mobil:  0049 172 518 3 815.

guesa-ev@web.de

Juergen.Fromberg@web.de

Adres korespondencji to w dalszym ciągu:

 

GÜSA e.V.,   Brückenstr. 1,  02826 Görlitz.